• Inspiratie
  • Interview

Samenwerking tussen labels van The Specialist Group

Emanuel 8 Lowres

In de dynamische wereld van arbeidsbemiddeling en consultancy vormt samenwerking de sleutel tot succes. The Specialist Group (TSG) begrijpt dit als geen ander en hanteert een unieke formule waarbij diverse labels elkaar op nationtaal en internationaal niveau versterken. Deze aanpak biedt niet alleen een diverse en specialistische dienstverlening, maar stelt TSG ook in staat om voortdurend te bouwen, innoveren en tegelijkertijd een persoonlijke benadering en lokale cultuur te behouden.

Het succes van TSG berust op een bewuste keuze voor specialisatie en continue innovatie. In plaats van alle labels onder één merk te plaatsen, richt TSG zich op het versterken van elkaar door middel van samenwerking. Emanuel Peters, directeur van Sensor, licht toe: "Onze strategie is gericht op het versterken van elkaar door samenwerking. Wanneer er bijvoorbeeld een uitdaging ontstaat bij Sensor, kan deze bewust worden doorgespeeld naar STAR, die daar in uitblinkt. Door te blijven focussen op waar we goed in zijn en dit te optimaliseren, behouden we onze kracht."

Een concreet voorbeeld van deze synergetische samenwerking is te vinden in het partnerschap tussen de TSG-labels Litecad en Sensor. Litecad is een toonaangevend engineeringbureau dat zich kenmerkt door een specifieke benadering en een sterke reputatie heeft opgebouwd in het aantrekken en behouden van klanten en specialisten. Echter, Litecad stond voor een uitdaging bij het aantrekken van nieuwe, jonge specialisten.

Om deze uitdaging aan te gaan, is er Sensor, een label dat excelleert in het aantrekken en binden van (jong) talent. Emanuel legt uit: "Hierdoor versterken Litecad en Sensor elkaar, waarbij Sensor zich richt op het aantrekken van geschikte specialisten. Deze samenwerking vereenvoudigt het proces van werving en behoud van personeel." Een concreet voorbeeld hiervan is het Pipeliner-traineeship van Litecad, waarbij Sensor snel en doeltreffend vijf geschikte professionals leverde voor een project met de NAM, wat resulteerde in een succesvolle voltooiing van het project.

 

 

Emanuel 10 Lowres

"Ondanks dat we bestaan uit verschillende labels, voelen we ons als één bedrijf."

Emanuel, directeur Sensor

Een groter afzetgebied

Een vergelijkbare dynamiek geldt voor andere labels, zoals STAR en Sensor. STAR heeft een omvangrijke klantenkring, terwijl Sensor uitblinkt in het vinden en binden van jonge specialisten. Emanuel legt uit: "Door productieve samenwerking tussen deze labels ontstaat er een groter afzetgebied voor alle organisaties binnen TSG. Dit resulteert in meer kansen voor specialisten om met diverse klantenkringen te werken, wat leidt tot meer diversiteit in hun werk. Dit bevordert niet alleen de ontwikkeling van specialisten maar ook die van de klanten van TSG."

Persoonlijke benadering en lokale cultuur

The Specialist Group behoudt de lokale cultuur en persoonlijke benadering tussen de labels door middel van een bewezen aanpak. Elke locatie heeft zijn eigen identiteit, en hoewel ze die cultuur willen behouden, is er wel één systeem en structuur om de samenwerking te versterken. Ze stellen normen en waarden vast, zoals werktijden en gewenst gedrag, maar passen hun aanpak aan op de diverse motivaties van verschillende regio's.

Emanuel benadrukt het belang van interne investeringen in persoonlijke relaties, regelmatige gesprekken en check-ins. "We hebben managers en teamleiders die open communicatie bevorderen. Er is aandacht voor specifieke vakgebieden en een gestructureerde weekplanning die zorgt voor betrokkenheid." Het systeem van TSG is ontworpen om constante persoonlijke aandacht te waarborgen, ook aan klanten. "Om klantrelaties te versterken, bezoeken we regelmatig klanten en specialisten op locatie. Minstens vier keer per jaar zijn we daar, waardoor duurzame relaties ontstaan."

TSG kenmerkt zich door een benaderbare en niet-afstandelijke cultuur. Ze houden het graag persoonlijk en lossen eventuele spanningen direct op. "Deze aanpak maakt het voor mensen gemakkelijk om met ons in gesprek te gaan en maakt het prettig om met ons samen te werken", vult Emanuel aan. "We hanteren een zakelijke, maar informele benadering, wat de afstand tussen elkaar verkleint. Onze kracht ligt in het opbouwen van sterke relaties."

 

Binden, boeien en behouden

"Ondanks dat we bestaan uit verschillende labels, voelen we ons als één bedrijf," zegt Emanuel. "STAR, Sensor en Litecad ervaren steeds meer eenheid, waardoor we snel impact kunnen maken en elkaar beter kunnen vinden. Het doel bij TSG is altijd om specialisten te binden, boeien en behouden, wat een werkomgeving faciliteert waarin medewerkers gedijen."

In een markt waar gekwalificeerd personeel schaars is, blijft het cruciaal om te begrijpen hoe je mensen kunt aantrekken, boeien en behouden. "We stellen onszelf de vragen: Wat bieden we onze specialisten? En hoe zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij hun werk?" Het sleutelwoord is volgens Emanuel 'behoud'. "Hoe behouden we getalenteerde mensen zodat onze organisatie optimaal kan functioneren? Het bieden van kansen voor groei en ontwikkeling is daarbij van essentieel belang, omdat een constante doorstroom van mensen bijdraagt aan een dynamische en succesvolle werkomgeving."

Doet Sensor iets met je?

Mooi. Weet dat we klaarstaan voor jou. Om een baan te vinden voor elke technisch specialist. Om een new hire te matchen met dat ene gave project. En dat doen wij altijd met aandacht voor mensen. Als jij de eerste stap zet, doen wij de rest…